A Szentesi Keresztény Pedagógus Társaság 1991-ben alakult.

Az egyházi iskolák újjáalakulása tette szükségessé egy keresztény szellemű közösség létrehozását. Szervezetünk tagjai azon pedagógusok, akik a tanítást a neveléstől elválaszthatatlannak tartják, és meggyőződésük, hogy hazánkat – s az egész világot – a keresztény erkölcsrendet hittel valló új nemzedék őrizheti meg. A szervezet ezeknek a pedagógusoknak a szakmai érdekvédelmére vállalkozott azzal a kettős feladattal, hogy védje az egyes pedagógusokat és a pedagógus szakmát.

Célunk, hogy minél szélesebb körben, a társadalom különböző területén élő és dolgozó emberek vegyenek részt előadásainkon és érezzék magukat felelősnek a jelen és a jövő nemzedékért. Programjainkkal útmutatást kívánunk adni közösségi és egyéni életünk alakítására, valamint lehetőséget nyújtani nemzeti kultúránk, értékeink ismeretére, keresztény hitünk elmélyítésére.

Társaságunknak 15 tagja, további 10 rendszeres segítője is van, de nagyobb rendezvények előtt még többen felajánlják segítő munkájukat. Programjainkon a résztvevők száma folyamatosan nő. Általában 150-300, de jeles alkalmakkor 600-800 fő is megjelenik.

Az évek során tartott közel 100 előadás számos témakört ölelt fel: vendégeink voltak többek között Jelenits István piarista irodalomtörténész, író; Hegedűs Lóránt református püspök; Kálmán Attila, Szilágyiné Szemkeő Judit és Korzenszky Richard bencés szerzetes –akik előadásaik idején az MKM, illetve az OM államtitkárai voltak -, valamint Pálinkás József volt oktatásügyi miniszter.  

Kereszténységről, megélt hitről szólt Benyik György teológiai tanár, Gyulay Endre szeged-csanádi megyéspüspök, Eperjes Károly színművész, Papp Lajos szívsebész, Tempfli József nagyváradi megyéspüspök előadása.

A házasság, család, életvezetés volt dr. Lévai Anikó, Szarka Miklós református lelkipásztor, Mácz István író, Varga Péter főszerkesztő, Pálhegyi Ferenc pszichológus, egyetemi tanár, Farkas István piarista szerzetes témája, de számos előadás hangzott el a történelem (C. Tóth János, Molnárfi Tibor történészek), az irodalom (Varga Zoltán szerzetes tanár, Czakó Gábor író, Jókai Anna írónő, Döbrentei Kornél író), a néprajz (Budai Ilona népdalénekes, Molnár V. József néprajzkutató, Andrásfalvy Bertalan professzor) témaköréből.

Média és közélet témában hallhattuk Süveges Gergő tv-bemondót, Kondor Katalint, a Magyar Rádió főmunkatársát, Morvai Krisztina jogászt, egyetemi docenst.

Koltay Gábor rendező Horthy – a kormányzó c. film vidéki díszbemutatóját Szentesen szerveztük 2006 szeptemberében, és Wass Albertről készült új filmjét is bemutattuk 2007-ben a szentesi színházteremben. 2010-ben Mindszenty, a fehér mártír című filmjét is vetítettük, minden alkalommal jelen volt a rendező is.

2008. március 15-ét a Kormorán együttessel ünnepeltük a szentesi sportcsarnokban.

2008. október 24-én történt a Wass Albert-szobor avatása. A szobor készítői: Lantos Györgyi, Máthé István szobrászművészek, beszédet mondott Koltay Gábor filmrendező, közreműködött Vesztergám Miklós tárogatóművész. Vendégként jelen volt Wass Miklós és felesége és szűk baráti körük. Este színpadi játékot láthattunk Wass Albert életéről Kiss Török Ildikó és Varga Vilmos nagyváradi színészházaspár előadásában.

Azóta három alkalommal rendeztük meg a Wass Albert vers-, próza- és mesemondó versenyünket, 20-30 versenyzővel alkalmanként. Zsűrielnökünk volt Ferenczy Csongor színművész és Molnár László színművész. A 25 órás Wass Albert-maratonhoz már három alkalommal csatlakoztunk.

2013-ban rendeztük meg először Szentesen is a Házasság hete rendezvénysorozatot.

Felsorolásunk csupán tallózás, a leggyakoribb témákat, a legismertebb előadók nevét említettük valóban a teljesség igénye nélkül.

A szentesi KPT nonprofit civil szervezet, munkás közösségünk ellenszolgáltatás nélkül dolgozik. Előadásaink ingyenesek. 1998-ig magánszemélyek adományaiból szerveztük programjainkat. A polgári kormány minisztériuma anyagilag is támogatott bennünket. 2001-ben közérdekű társadalmi cél érdekében végzett tevékenységéért oklevéllel ismerte el a szervezetünk munkáját.

Adószámunk: 18477144-1-06

portré